اداره کل بازرسی

اداره کل بازرسی

سلام وقت شما به خیر

 

شرح وظایف ارزیاب :

- انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه های ارزیابی عملکرد

- اجرای آیین نامه ها،ودستور العمل های استقرار نظام مدیریت عملکرد در ابعاد شاخص های عمومی و اختصاصی در سطوح ملی و استانی

- پیگیری درخصوص تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی واختلاف قابل شنجش

- نظارت برپیشرفت اهداف و شاخص های اختصاصی و عمومی در سازمان

- رصد مستمر میزان پیشرفت شاخص ها و تشکیل جلسات فصلی و گزارش گیری و تاًیید آن

- نظارت و کنترل بر حسن اجرای برنامه های راهبردی در سازمان و ارزیابی سالیانه برنامه های راهبردی و تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها

- تهیه گزارش ارزیابی از برنامه راهبردی سازمان و ارائه به مقام مافوق

- برگزاری جلسات کمیته مدیریت عملکرد در راستای نقشه راه اصلاح نظام اداری و ارائه نتایج حاصله به مقام مافوق

- تهیه،تنظیم و انجام برنامه های مستمر بازرسی دوره ای و یا موردی از واحدهای ملی و استانی

 

 

- کنترل سامانه های ثبت شکایات (prt، بازرسی، سایت سازمان) و اخذ پاسخ لازم از واحدهای مربوطه و پاسخگویی به متقاضیان

 

 

- همکاری و هماهنگی با معاونت های سازمان در خصوص بررسی شکایات واصله


- انجام سایر امور محوله

 

 

 

 

 

وظایف پاسخگوئی به شکایات :
- دریافت شکایات حضوری و مکتوب ارباب رجوع و کارکنان از واحدهای تابعه.
- بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهائی به منظور پاسخگوئی به شاکی.

- جمع بندی شکایت در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای بالاترین مقام مسئول به گونه ای که موجب کاهش شکایات گردد.
- پیگیری از نتایج گزارش های تهیه شده.
- پیگیری برای ارسال پاسخ به شاکیان.

 

 

وظایف بازرسی:

نظارت بر حسن انجام امور

بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان

تهیه گزارشات دوره ای فصلی (سه ماهه – شش ماهه....) جهت اطلاع مدیر کل محترم بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات و بالاترین مقام مسئول (ریاست هیات مدیره)

تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها ، مدیریت ها و کارکنان براساس بازرسی های انجام شده

تدوین و ارائه چک لیست های مورد نیاز بازرسی

پیشنهاد برپائی جلسات پرسش و پاسخ واحدهای تابعه حسب نیاز و ضرورت و حضور فعال بازرسان جهت شناخت مشکلات مدیریتی و پرسنلی و ارائه راهکارهای مناسب جهت حل مشکلات 

 

 

وظایف ارزیابی عملکرد :
1- همکاری در تهیه و تدوین شاخصهای اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد واحدها.
2- اجرای دستورالعمل های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرم های مربوطه.
3- پیگیری و اجرای ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارائه آن به بالاترین مقام مسئول دستگاه.
4- نظارت بر حسن اجرای برنامه هاو عملکرد واحدهای تابعه و تحلیل ارزیابی های انجام شده و ارائه پیشنهادات لازم.
5- انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه های ارزیابی عملکرد و شاخصهای مورد عمل در واحدهای اجرائی و ارائه یپشنهادهای لازم.
6- تهیه و تنظیم چک لیست های مورد نیاز جهت ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه.


جهت ارسال شکایت ، می توانید از راه های زیر اقدام نمایید:

 

ارسال گزارش از طریق ایمیل ؛

Farafarhang.ir@gmail.com

Shegeftisaz.ir@iran.ir

 

ارسال گزارش از طریق پیامک:

50002010072

 

تکمیل فرم تماس با ما:

Adva.org.ir/contact

Shegeftisaz.ir/contact

farafarhang.ir/Contact

 

موضوع: [Post_Cat_Title] ,
بخش نظرات این مطلب
کد امنیتی رفرش
 کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید