سازمان چیست؟

سازمان چیست؟
تعداد بازديد : 1215

سازمان چیست؟

سازمان چیست؟

سازمان، پدیده اجتماعی است که به طور آگاهانه هماهنگ شده و دارای ابعاد نسبتا مشخصی است و برای تحقق هدف یا اهدافی، بر اساس یک سلسله  مبانی دایمی فعالیت میکند.

عبارت به صورت آگاهانه هماهنگ شده دلالت بر مدیریت دارد.پدیده اجتماعی دال بر این معناست که سازمان متشکل از افراد یا گروه هایی است که باهم در تعامل اند.یک سازمان مرز های نسبتا مشخصی دارد.این مرزها به مرور زمان ، میتواند تغییر کنند و ممکن است کاملا واضح و روشن نباشند.اما به هر حال باید مرز های مشخصی وجود داشته باشد.تا بتوان اعضای سازمان را از غیر اعضا باز شناخت.در نهایت اینکه ، سازمان ها برای انجام اموری مشخص به وجود آمده اند.این امور یا فعالیت ها ، همان اهداف هستند که دست یابی به آن ها توسط یک فرد به تنهایی امکان پذیر نیست یا اگر هم به وسیله یک نفر قابل حصول باشد، حصول آن از طریق سازمان ، اثر بخش تر است.

 

ساختار سازمانی چیست؟

ساختار سازمانی ، راه یا شیوه ای است که به وسیله آن ، فعالیت های سازمانی تقسیم ، سازمان دهی و هماهنگ میشوند.سازمان ها ساختار هایی را به وجود آورده اند تا فعالیت های عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و اعمال اعضا را کنترل نمایند.ساختار سازمانی در نمودار سازمانی نمایان میشود.نمودار سازمانی نیز یک نماد قابل رویت از کل فعالیت ها و فرایند های سازمان است.

ساختار سازمانی تصریح میکند که وظایف ، چگونه تخصیص داده شوند،چه شخصی به چه کسی گزارش میدهد و سازکار های هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که بایستی رعایت شوند، کدامند؟

طراحی سازمان چیست؟

طراحی سازمان به نحوه ساخت و تغییر ساختار برای تحقق اهداف سازمانی اشاره میکند.در ایجاد یک ساختار ، آنچه مورد استفاده قرار میگیرد نقشه یا سند مشابهی است که نمودار سازمانی نام دارد.

نظریه سازمان چیست؟

نظریه سازمان رشته ای است که ساختار و طراحی سازمان را مورد مطالعه قرار میدهد.نظریه سازمان به هر دو جنبه تشریحی و تجویزی این رشته میپردازد.نظریه سازمان تشریح میکند که سازمان ها ، واقعا چگونه ساختار مند میشوندو همچنین پیشنهاداتی راجع به اینکه چگونه میتوان سازمان ها را طوری بنا نمود که اثر بخشی آن ها افزایش یابد،ارایه میدهد.

اهمیت اثر بخشی سازمانی

پاسخ نظریه سازمان به این سوال که چه چیزی یک سازمان را اثر بخش میسازد؟این است که ساختار صحیح ، سازمان را اثر بخش میکند.روشی که ما به وسیله آن افراد و مشاغل را با هم ترکیب کرده و قوانین و روابط حاکم بین آنها را تعریف میکنیم،عامل مهمی در موفقیت یا عدم موفقیت سازمان ها محسوب میشود.نظریه سازمان به عنوان یک رشته ، نوعی از ساختار سازمانی را که موجب اثر بخشی شده و یا اینکه به بهبود آن کمک میکند تبیین می نماید.

ساختار سازمانی نادرست،موفقیت سازمان را تحت االشعاع قرار میدهد.هدف ساختار سازمانی باید حداکثر کردن کارآیی و اثر بخشی سازمان باشد.یک ساختار سازمانی کارا و اثر بخش ، روابط کاری میان بخش ها را تسهیل خواهد کرد و این امکان را به سازمان خواهد داد که نظم را در عین ایجاد انعطاف و خلاقیت حفظ کند.

نویسنده :
تاریخ انتشار : چهارشنبه 13 مرداد 1395 ساعت: 20:46
بخش نظرات این مطلب
کد امنیتی رفرش
 کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید